Werken

René Magritte

Werken

Volledig overzicht

Klik voor het Overzicht op Wikipedia

Afbeeldingen: We weten niet zeker of het toegestaan is om alle afbeeldingen van de prachtige werken te tonen. Daarom kunnen we U enkel verwijzen naar de geweldige boeken.

Boeken met afbeeldingen

Top 10 werken

1. “Le Jockey Perdu” (De Verloren Jockey) – 1926

Dit vroege werk van Magritte toont een jockey te paard, wiens gezicht bedekt is door een wit doek. Dit schilderij is cruciaal in de ontwikkeling van Magritte’s thema’s rond identiteit en het verborgene. De afbeelding van het verborgen gezicht zou een terugkerend motief worden in zijn latere werk, symboliserend voor de complexiteit en mysterie van de menselijke identiteit.

2. “La trahison des images” (Het verraad van de beelden) – 1928-1929

Dit iconische werk, met de tekst “Ceci n’est pas une pipe”, daagt de kijker uit om de relatie tussen objecten en hun representatie in kunst te heroverwegen. Magritte onderstreept hiermee het idee dat zelfs de meest realistische schilderkunst niet het echte object is, maar slechts een afbeelding ervan.

3. “Les Amants” (De Minnaars) – 1928

In “Les Amants” worden twee figuren afgebeeld die elkaar kussen, met hun hoofden bedekt door witte doeken. Dit roept vragen op over verborgen verlangens en de barrières die we opwerpen in relaties. Het werk suggereert een diepe emotionele verbondenheid die zowel intiem als ondoorgrondelijk is.

4. “La grande guerre” (De Grote Oorlog) – 1964

Dit schilderij, waarin een vredig landschap wordt gecombineerd met bomen in de vorm van geweren, creëert een surrealistische juxtapositie. Het roept vragen op over de menselijke neiging tot conflict en de paradox van oorlog in een vreedzame wereld.

5. “Les valeurs personnelles” (Persoonlijke waarden) – 1952

Dit werk bevat een reeks alledaagse objecten die op surrealistische wijze zijn weergegeven. Door de alledaagse voorwerpen buiten hun gebruikelijke context te plaatsen, nodigt Magritte de kijker uit om na te denken over de verborgen betekenissen en waarden die wij aan onze materiële wereld toekennen.

6. “Le fils de l’homme” (De Zoon des Mensen) – 1964

Een van zijn meest herkenbare werken, toont een man in een pak met een bolhoed, met een zwevende appel voor zijn gezicht. Dit beeld speelt met thema’s van anonimiteit, identiteit en het verborgene, een centraal thema in veel van Magritte’s werken.

7. “La reproduction interdite” (Niet toegestaan te kopiëren) – 1937

Dit intrigerende schilderij toont een man van achteren, kijkend in een spiegel die echter niet zijn gezicht maar zijn rug reflecteert. Het daagt de traditionele noties van spiegelbeelden en zelfbewustzijn uit en roept vragen op over identiteit en realiteit.

8. “L’empire des lumières” (Het Rijk van het Licht) – 1954

Dit werk, waarin een daghemel boven een nachtelijk landschap hangt, creëert een surrealistisch en dromerig beeld. Het verkent de grenzen tussen licht en duisternis, dag en nacht, en roept een gevoel van mysterie en verwondering op.

9. “La clef des songes” (De Sleutel tot de Dromen) – 1930

Dit schilderij toont een deur met een enorm sleutelgat, maar met een sleutel die niet past. Het speelt met het idee van ontoegankelijkheid en het mysterie achter gesloten deuren, en roept vragen op over onze toegang tot de verborgen hoeken van onze geest.

10. “Le fils de l’homme II

” (De Zoon des Mensen II) – 1967
Een variatie op “Le fils de l’homme”, waarin de man afwezig is, en enkel de zwevende appel en een lege stoel te zien zijn. Dit werk versterkt de thema’s van afwezigheid, identiteit en de ondoorgrondelijke aard van het zelf.

Magritte’s werk blijft fascineren en uitdagen, en nodigt uit tot diepgaande reflectie over realiteit, perceptie en de menselijke conditie.